Diễn văn trong lễ tốt nghiệp của một tiến sĩ

Trong ngày vui này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 điều với tư cách là một người bạn. Chỉ có 3 điều thôi, không có gì là lớn lao.

Tôi rất hân hạnh được có mặt trong buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm nay của các bạn, những cựu sinh viên yêu quý của trường Cao đẳng Nghề Việt Mỹ. Trong ngày vui này, tôi muốn chia sẻ với các bạn 3 điều với tư cách là một người bạn. Chỉ có 3 điều thôi, không có gì là lớn lao.

Continue reading “Diễn văn trong lễ tốt nghiệp của một tiến sĩ”

Hỏi

Tôi hỏi đất:
– Đất sống với đất như thế nào?
– Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước:
– Nước sống với nước như thế nào?
– Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ:
– Cỏ sống với cỏ thế nào?
– Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
– Người sống với người thế nào?
Tôi hỏi người:
– Người sống với người thế nào?
Tôi hỏi người:
– Người sống với người thế nào?

(Thư mùa đông – Hữu Thỉnh, 1992)