Honeynet Forensics Challenge 1 – Pcap attack trace

Honeynet là một dự án nghiên cứu về an toàn thông tin, nói rõ hơn là chuyên nghiên cứu về các phương pháp tấn công trên mạng Internet và phát triển các công cụ mã nguồn mở để nâng cao khả năng phòng chống các cuộc tấn công này. Dự án Honeynet cũng cung cấp một loạt các thử thách về điều tra truy vết từ năm 2010 cho các cá nhân nghiên cứu về bảo mật, an toàn thông tin. Mình bắt đầu giải các thử thách này vào giữa năm 2014, tuy nhiên vì nhiều lý do nên chưa thể hoàn thành hết được. Đợt hè này thảnh thơi nên mình quyết định giải lại từ đầu, sẵn có blog thì chia sẻ luôn. (Các thử thách này hiện nay đều đã có đáp án, các bạn có thể tham khảo)

Continue reading “Honeynet Forensics Challenge 1 – Pcap attack trace”