Happy Hello World !

Tôi thích viết blog từ những năm cấp 3, chính xác hơn là ngay từ lớp 10. Lúc đó dịch vụ Yahoo Blog của Yahoo Việt Nam đang rất hot (sau khi thay thế Yahoo 360 ngưng hoạt động), tôi cũng có đăng kí sử dụng và đăng bài khá thường xuyên. Những bài viết của tôi khi đó là những bài viết linh tinh (ít), một số còn lại thì viết về nắng, mưa, hoa, lá, lâu lâu nhớ nhà thì cũng viết một bài cho giải tỏa tâm trạng.

Continue reading “Happy Hello World !”