Viettel MatesCTF – Vòng loại tháng 9

I. Nhận xét về đề thi

  • Đề không khó, ngoại trừ những bài không có đội nào giải ra.
  • Ra đề mà không có người giải được là thất bại của người ra đề.
  • Không có Cryptography.
  • Programming 200 điểm là quá nhiều. Nếu so với bài Misc 150 điểm Xếp hình thì bài Programming này chỉ xứng đáng được 100 điểm -_-

Continue reading “Viettel MatesCTF – Vòng loại tháng 9”