WinAPI với Python

Vào khoảng năm Tôi lớp 8, lúc đó ngôn ngữ Visual Basic đang được sử dụng khá phổ biến, đặc biệt là trong giới học sinh (không biết bây giờ có còn được dùng thường xuyên không). Khi đó diễn đàn Câu lạc bộ VB là nơi trao đổi của rất nhiều thành viên về các vấn đề liên quan đến Visual Basic. Tôi có viết một phần mềm để dự thi Tin học trẻ nên cũng thường xuyên ghé thăm Diễn đàn (Tôi thực sự tiếp cận với Coding khá trễ, so với một vài đứa bạn), nhờ đó mà Tôi tiếp thu thêm được nhiều kiến thức mới. Trong đó Tôi đặc biệt hứng thú với việc lập trình ứng dụng có khả năng can thiệp vào các ứng dụng khác. Lúc mà Yahoo! Messenger đang còn phổ biến, một số ứng dụng tự động như Tự động trả lời, tự động thay đổi trạng thái cũng được sử dụng rất nhiều. Trên Diễn đàn cũng có chia sẻ mã nguồn của các chương trình này, từ đó mà Tôi mới biết đến các Windows API và các ứng dụng của nó.

Continue reading “WinAPI với Python”